Hiển thị:
Trang

Nguồn camera Vantech A-004A 12V-2A

Nguồn camera Vantech A-004A 12V-2A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 2.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

90.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech A-004B 12V-2A

Nguồn camera Vantech A-004B 12V-2A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 2.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

120.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech A-012 12V-2A

Nguồn camera Vantech A-012 12V-2A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 2.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng tạ..

140.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech A-123 12V-3A

Nguồn camera Vantech A-123 12V-3A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 3.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

260.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech A-125 12V-5A

Nguồn camera Vantech A-125 12V-5A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 5.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

396.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSA-01K 12V-2A

Nguồn camera Vantech PSA-01K 12V-2A

Thông số kỹ thuật: - Nguồn chuyên dụng cho các loại camera quan sát - Có cầu chì bảo vệ, giúp an toàn cho hệ thống camera - Có hộp bảo..

180.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSA-03K 12V-5A

Nguồn camera Vantech PSA-03K 12V-5A

Thông số kỹ thuật: - Nguồn chuyên dụng cho các loại camera quan sát - Có cầu chì bảo vệ, giúp an toàn cho hệ thống camera - Có hộp bảo ..

320.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-01H 12V-2A

Nguồn camera Vantech PSU-01H 12V-2A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 2.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

350.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-02H 12V-3A

Nguồn camera Vantech PSU-02H 12V-3A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 3.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

380.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-03 12V-5A

Nguồn camera Vantech PSU-03 12V-5A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 5.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

350.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-03H 12V-5A

Nguồn camera Vantech PSU-03H 12V-5A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 5.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng t..

440.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-04 12V-10A

Nguồn camera Vantech PSU-04 12V-10A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 10.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng ..

400.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-04H 12V-10A

Nguồn camera Vantech PSU-04H 12V-10A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 10A - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng tại V..

595.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-05 12V-15A

Nguồn camera Vantech PSU-05 12V-15A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 15.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng ..

520.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-05H 12V-15A

Nguồn camera Vantech PSU-05H 12V-15A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 15A - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng tại V..

950.000 VNĐ

Nguồn camera Vantech PSU-06 12V-20A

Nguồn camera Vantech PSU-06 12V-20A

Thông số kỹ thuật: - Điện áp đầu vào AC 220V/50Hz - Điện áp đầu ra DC 12V - 20.000mA - Chuyên sử dụng cho các loại camera quan sát thông dụng ..

700.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 16 của 25 (2 Trang)